ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

"Найголовніше в управлінні компанією - це управління людьми". Роберт Кіосакі

Політика в галузі управління персоналом нашої Компанії спрямована на залучення, утримання і розвиток високопрофесійних фахівців, створення умов для їх результативної роботи і довгострокове співробітництво. Дана політика забезпечує єдиний підхід при прийнятті рішень щодо персоналу, грунтуючись на цілях, стратегії і цінностях Компанії. Вона виражається в корпоративних стандартах, регламентах та процедурах, які є обов'язковими для всіх структурних підрозділів Компанії та націлені на:

  • якісний підбір персоналу
  • навчання і розвиток співробітників
  • стимулювання персоналу
  • забезпечення комфортних та безпечних умов праці
  • формування згуртованої команди і створення сприятливого клімату

У Компанії діють:

Система підбору персоналу - чітка і прозора, заснована на принципі рівних можливостей. У конкурсному відборі на вакантні посади можуть взяти участь як зовнішні кандидати, так і співробітники Компанії. Основою при прийнятті рішення є професійні, ділові та особисті якості кандидатів.

Система адаптації персоналу - дозволяє скоротити час входження нового співробітника на посаду. Для навчання новачка і надання йому всієї необхідної інформації за ним закріплюється куратор. Як сказав Арістотель: "Щоб уміти судити про справу, потрібно самому вміти її робити", саме тому кураторами призначаються співробітники, що мають високий рівень професійної компетентності.

Постійне підвищення професійної кваліфікації ми розглядаємо як прямий обов'язок всіх керівників і співробітників. Компанія, виходячи з інтересів виробничої діяльності, здійснює різні форми внутрішнього та зовнішнього навчання.

В рамках системи матеріального і нематеріального стимулювання наша Компанія надає своїм співробітникам різні соціальні виплати, матеріальні заохочення і допомогу в особливих випадках, певний компенсаційний пакет і корпоративні свята, організовані Компанією для згуртування колективу і підтримки традицій.

КАР'ЄРА C ГЛАС ТРЬОШ Відділ персоналу компанії Глас Трьош Україна вул. Машинобудівна, 50 03067 Київ

Відділ персоналу
Центральний офіс компанії Глас Трьош Україна

вул. Машинобудівна, 50

03067 Київ

Тел .: +38 044 594-67-41
Факс: +38 044 594-67-41

hr-center(at)glastroesch.ua